LandWerkTuig is een reeks tuingereedschappen die geproduceerd wordt in de gevangeniswerkplaatsen van Veenhuizen. Voor het produceren van het gereedschap worden oude technieken geintroduceerd, zoals het harden van staal met vuur en olie, in de voor hedendaagse productie uitgeruste werkplaatsen.

Het gereedschap heeft een duidelijke relatie met het verleden van Veenhuizen. Eén van de doelstellingen van de Maatschappij van Weldadigheid, opgericht in 1818, was de woeste Drentse gronden te ontginnen en er vruchtbaar land van te maken geschikt voor het verbouwen van voedsel waardoor ook de paupers uit de grote steden zelfvoorzienend konden worden. De vormgeving van LandWerkTuig is gebaseerd op het oorspronkelijke gereedschap dat voor de ontginning gebruikt werd en nodigt uit tot hedendaagse autarkie.

Dit project is opgenomen in Collectie Veenhuizen

Collectie Veenhuizen Is de manifestatie van de samenwerking tussen Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld, Penitentiaire Inrichting Veenhuizen en Design Academy Eindhoven, geïnitieerd door KETTER&Co. Collectie Veenhuizen wordt ondersteund door Stichting Doen, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Regio Groningen-Assen.

Collectie Veenhuizen is een social design collectie van producten en diensten geïnspireerd op het gevangenisdorp Veenhuizen. Veenhuizen is een voormalige pauperkolonie opgericht in 1818 in de afgelegen provincie Drenthe. De projecten in de Collectie zijn gerelateerd aan de unieke sociale geschiedenis van Veenhuizen, stellen nieuwe mogelijkheden voor het huidige gevangenissysteem, het dorp en de omgeving voor. Collectie Veenhuizen is een initiatief van KETTER&Co. Deze stichting zoekt naar mogelijkheden om gebruikers, bewoners, overheden en ondernemers duurzaam met de sociale en openbare ruimte te verbinden.

meer informatie: www.collectieveenhuizen.nl

cv logo