Telecom is een analoge telefoonverbinding die door middel van een ondergronds netwerk van buizen, verschillende plekken met elkaar verbindt.

Tientallen meters slang brengt gesprekken van de ene plek naar een volgende, van de ene mens naar een andere. Vanuit Meppel naar Amsterdam, vanuit het toilet naar de struiken naast het podium en vanuit zijn keel naar de grond, vanuit de boom in haar oor.
Mensen kunnen naar elkaar luisteren, naar zichzelf, naar opgenomen gesprekken, een verhaal, de langslopende mensen, iemand die staat te plassen. De weg die het geluid aflegt via de slang kan onderweg worden vervormd en verlegd. Ze horen zichzelf of anderen vervormen naarmate het geluid zich door de slang beweegt.
Mensen raken in gesprek met wildvreemden, soms kunnen ze zien wie ze aan de lijn hebben, maar van sommige lijnen is niet bekend waar ze heen lopen. Er ontstaan gesprekken van de ene kant van het terrein met de andere kant. Het is mogelijk mensen af te luisteren, of gewoon te luisteren naar verhalen die in je oor worden gefluisterd.